Styrelsen

...
Ordförande

- -

...
Kassör

Maria Engström

...
Ordinarie ledamot

Stefan Hellberg

...
Ordinarie ledamot

Annica Stoltz

...
Ordinarie Ledamot

Thomas Krause

...
Suppleant

Sylve Lindgren

Revisorer
Gert Friman

Valberedning
Morris Packer

Skicka gärna förslag till Valberedningen
Kontakta Styrelsen

Skicka E-post