Bli medlem i Skånes enda Speedwayklubb

...

Hur blir jag medlem i Skånes enda speedwayklubb?

Sätt in
300:- för ungdom eller ej aktiv
500:- för aktiva medlemmar.

Plusgiro 245795-0 och ange namn och personnummer på inbetalningen och att det gäller medlemskap.

Enligt riktlinjer ifrån Riksidrottsförbundet behöver vi fullständigt personnummer (10 siffror) på våra medlemmar)

Om du är under 18 år måste en av dina föräldrar också vara medlem.

Välkommen som medlem i Motorklubben Tändstiftet.